வீடு    மரச்சாமான்கள்

தொழில்முறை தயாரிப்பாளராக, நாங்கள் உங்களுக்கு நோர்டிக் டார்க் ஓக் ரேஞ்ச் மரச்சாமான்களை வழங்க விரும்புகிறோம்.
80,000 மீ 2 நவீன தொழிற்சாலை, எங்கள் 10,000 சதுர மீட்டர் ஈரப்பதம் கட்டுப்பாட்டு கிடங்கு மற்றும் மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த பணியாளர்கள், நாங்கள் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உற்பத்தி செய்து பங்குகளை வைத்திருக்க முடியும், எனவே சிறந்த முன்னணி நேரத்தையும் சிறந்த கொள்முதல் அனுபவத்தையும் வழங்குகிறோம்.